ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Πακέτα Ασφαλειών Σχεδιασμένα για εσάς

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ Insurance Brokers

Ασφάλεια Μονάδων Παραγωγής Ενέργειας (ΑΠΕ)

WHAT WE OFFER

Right Protection to Keep Moving Forward

Our core values build the foundation that drives every decision we make and influences how we treat each other.

COVID-19 Assistance
Homeowners Insurance
Insurance 101
Resources Overview
Proactive Protection
Information Technology
Partnership System
Consultations
ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Όλες οι αποφάσεις καθορίζονται από τις αξίες που έχουμε θεσπίσει.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέλημά μας είναι να εξετάζουμε όλους τους παράγοντες ώστε να προστατεύουμε το συμφέρον σας. Σε κάθε σας στιγμή είμαστε εκεί για να διασφαλίζουμε ότι σας παρέχονται όλες οι καλύψεις και να σας προτείνουμε λύσεις σε ό,τι αναζητάτε. Αναλαμβάνουμε και διεκπεραιώνουμε δια λογαριασμό σας την οποιαδήποτε ζημιά.
Σας κρατάμε ενήμερους για όλα τα νέα προγράμματα και τις διαφορετικές καλύψεις που περιλαμβάνονται. Δίπλα σας σε κάθε στάδιο, από την σύναψη του συμβολαίου και καθόλη την διάρκεια του, έχετε άμεση ενημέρωση και επικοινωνία, για οποιαδήποτε νέα ανάγκη ή αλλαγή προκύψει.

Είμαστε εδώ για να σας απαντήσουμε άμεσα και υπεύθυνα σε κάθε σας απορία.

img_2
img_3
img_4
500
+

Χρόνια Εμπειρίας

3000
+

Ασφαλιστικά Προγράμματα

3,5000
+

Ευχαριστημένοι Πελάτες

img_5
img_6
img_7
img_8
OUR APP

Get Our App Free Now! Protect Yourself

From accessing your account and managing your payments to filing a claim and tracking your status, the app is packed with features to make managing your insurance easier. Download it today!

New to Insurance? No Problem.

YOU HAVE FORESEEN EVERYTHING

COVID-19 InsuranceCovers Home Treatmen

COVID-19 insurance covers remote consultation of highly qualified doctors

TESTIMONIALS

Explore Clients Review

Whether you’re new to insurance or need to brush up on your coverage options, we’re here to help get you in the know. It’s our mission to make insurance simple.