Ασφάλεια Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Βάσει νομοθεσίας, όσοι επαγγελματίες συμμετέχουν σε διαδικασία παραγωγής/εμπορίας προϊόντων που διατίθενται στην καταναλωτική αγορά, ευθύνονται για κάθε ζημία που οφείλεται σε τυχόν ελαττωματικά προϊόντα.

Η ανάγκη για προστασία των καταναλωτών, απαιτεί ότι μπορούν οι ίδιοι να στραφούν ενάντια στον παραγωγό ή σε σε πρόσωπο το οποίο θεωρείται παραγωγός (έμπορος), διεκδικώντας αποζημίωση για ένα ελαττωματικό προϊόν.

Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης προϊόντος θωρακίζει τους παραγωγούς απέναντι στο θεσμικό πλαίσιο, παρέχοντας την αναγκαία προστασία έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες που μπορούν να προκληθούν από την χρήση των προϊόντων που παράγει ή διακινεί. Η ασφάλιση καλύπτει την ευθύνη όλων όσων συμμετέχουν στην αλυσίδα της παραγωγικής διαδικασίας.

Στις περιπτώσεις ακατάλληλων προϊόντων που το ελάττωμα διαπιστώνεται εκ των υστέρων, αφού δηλαδή το ελαττωματικό προϊόν έχει διοχετευτεί στην αγορά και τεθεί στη διάθεση του καταναλωτικού κοινού, η ασφάλιση της ανάκλησης προϊόντων αποδεικνύεται ευεργετική, αφού ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στον παραγωγό να ανακαλέσει άμεσα τα προϊόντα του που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στους καταναλωτές χωρίς να υποστεί το υψηλό κόστος της όλης επιχείρησης ανάκλησης.

Παράλληλα, με την ανάκληση, ο παραγωγός ενισχύει την επιχειρηματική εικόνα του έναντι των καταναλωτών και των συνεργατών του, καταδεικνύοντας το κοινωνικό του πρόσωπο.

Επικοινωνήστε μαζί μας