Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

Θωράκιση για κάθε απαίτηση

Η ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης αφορά στην προστασία των ασφαλιζομένων στις περιπτώσεις που προξενήσει, με πράξη ή παράλειψή του, από αμέλεια, σωματική βλάβη ή υλική ζημιά σε τρίτο, την οποία υποχρεούται να αποκαταστήσει.

Ακόμα και στις απλές, καθημερινές πράξεις υπάρχει ο κίνδυνος να βρεθείτε κατηγορούμενος και υπόχρεος αποζημίωσης σε κάποιο τρίτο πρόσωπο, για ζημιές που του προκλήθηκαν από αμέλεια δική σας ή των αγαπημένων σας προσώπων.

Ενέργειες όπως η πτώση μιας γλάστρας ή άλλου αντικειμένου από μπαλκόνι σε άνθρωπο ή αυτοκίνητο , το κατοικίδιο σας να δαγκώσει έναν τρίτο, να γλιστρήσει ένας επισκέπτης στο βρεγμένο ή γυαλισμένο πάτωμα, η τροφική δηλητηρίαση επισκεπτών κατά την διάρκεια μιας οικογενειακής γιορτής και άλλα απρόοπτα ή αναπάντεχα, μπορούν να σας οδηγήσουν στη δυσάρεστη θέση μιας αποζημίωσης.

Με την πληθώρα των προγραμμάτων ασφάλισης αστικής ευθύνης παρέχεται η δυνατότητα να καλυφθούν πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις ασφαλιστικών κινδύνων. Κατά την έννοια αυτή, είναι δυνατή η ασφάλιση ευθυνών, όπως είναι οι εξής.

  • Ευθύνη ιδιωτών – οικογενειαρχών
  • Ευθύνη διαχειριστών πολυκατοικιών και κοινοχρήστων χώρων

Family Insurance

Nothing is more important than the health of you and your family.

Dental Insurance

A basic dental plan typically covers preventative care and treatments.

Individual Plan

Finding a health insurance plan that covers your family and fits your budget.

Travel Insurance

Coverage levels will vary per plan, but here's how you'll typically be protected.

A Simpler Way to Buy Health Insurance Online

  • Easy sign-up – create an account in seconds and enroll during the annual open enrollment period or after a qualifying life event, such as moving to a new area or loss of employment.
  • 100% free service – compare health insurance quotes for free – all plans sold through eHealth cost the same as if you were buying directly.
  • A+ rating from the BBB – contact knowledgeable service team with any questions you have about your health insurance options. They’ll help you get the right coverage for you and your family.

Save more with Compatible Health Plans

As an entrepreneur, you can look for bunch wellbeing, dental, and vision protection for your representatives through eHealth. You need at any rate one full-time representative other than your mate to fit the bill for an independent company plan, and you contribute toward worker charges. Starting at 2016, per the Affordable Care Act, organizations with at least 50 full-time representatives should offer reasonable health care coverage or take care of an assessment punishment.

Unlike traditional health insurance, which reimburses the insured or provider for covered claims, a critical illness insurance plan pays you directly if you’re diagnosed with a covered critical illness—helping you pay for out-of-pocket expenses. Your insurer typically makes a lump sum cash payment for serious medical issues—no copays or deductibles.

Contact Us

    Επικοινωνήστε μαζί μας