Ασφάλεια Διευθυντών & Στελεχών Διοίκησης (D&O)

Οι τάσεις στις αγορές και ο κίνδυνος προσωπικών ευθυνών των στελεχών διοίκησης καθιστούν καίρια την ανάγκη ασφαλιστικής προστασίας.

Ανεξάρτητα από την υπευθυνότητα, τις ικανότητες, και τις καλές προθέσεις των στελεχών της, καμία επιχείρηση δεν είναι άτρωτη. Καταγγελίες και διεκδικήσεις, μπορούν ανά πάσα στιγμή να εμφανιστούν, και να έχουν δυσανάλογα μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο, τόσο για την ίδια την επιχείρηση, όσο και για τα στελέχη της.

Η ασφάλιση διευθυντών και στελεχών (directors & officers liability) παρέχεται με πολυασφαλιστήριο προσαρμοσμένο στις πραγματικές ανάγκες των ασφαλιζομένων καθώς και με σημαντικό εύρος καλύψεων.

H συγκεκριμένη ασφάλεια, καλύπτει μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη, διευθυντές επιχείρησης, προστατεύοντάς από οικονομικούς κινδύνους που οι ίδιοι μπορεί να φέρουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Επιπλέον, καλύπτει ευθύνη που αφορά τις ίδιες τις εταιρείες ως νομικά πρόσωπα καθώς και σε θυγατρικές αντίστοιχα.

Η κάλυψη της ευθύνης εργατικής πρακτικής προστατεύει εταιρείες και στελέχη, έναντι απαιτήσεων που προέρχονται από παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας. Τέτοιου είδους παρεμβάσεις μπορεί να είναι πιθανές διακρίσεις, άδικη απόλυση καθώς και σεξουαλική παρενόχληση.

Βασικές Καλύψεις

  • Ευθύνη Στελεχών Διοίκησης
  • Έξοδα Έρευνας
  • Εργατική Πρακτική
  • Έξοδα Εταιρείας για Κινητές Αξίες
  • Έξοδα Υπεράσπισης
  • Χρηματικές Ποινές
  • Έξοδα Προστασίας και Αποκατάστασης Φήμης
  • Ισόβια προστασία Απερχομένων Στελεχών

Επικοινωνήστε μαζί μας