Ασφάλεια Αυτοκινήτου

Από το 1969 σας ασφαλίζουμε για την ”κακιά στιγμή”!

Με άριστη εξειδίκευση στον τομέα ασφάλισης αυτοκινήτου σας προσφέρουμε συμβόλαια με πρωτοποριακά προγράμματα, συνέπεια και φροντίδα.

Εκτός των βασικών καλύψεων που περιλαμβάνονται σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, πολλές από τις οποίες είναι υποχρεωτικές από την ισχύουσα νομοθεσία, προσφέρονται και πολλές προαιρετικές καλύψεις αυτοκινήτου με ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης, οι όροι των οποίων διαφοροποιούνται ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρεία.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις βασικότερες:

 • Μικτή ασφάλιση (ίδιες ζημιές)
 • Ασφάλιση πυρός (πυρκαγιά, κεραυνοί, εκρήξεις)
 • Ολική ή/και μερική κλοπή
 • Φυσικά φαινόμενα (χαλάζι, σεισμός, πλημμύρα, κ.ά.)
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Ενέργειες σε στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες και πολιτικές ταραχές
 • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Οδικής βοήθειας
 • Νομικής προστασίας
 • Προσωπικού ατυχήματος (οδηγού)
 • Θραύση κρυστάλλων

A Simpler Way to Buy Health Insurance Online

 • Easy sign-up – create an account in seconds and enroll during the annual open enrollment period or after a qualifying life event, such as moving to a new area or loss of employment.
 • 100% free service – compare health insurance quotes for free – all plans sold through eHealth cost the same as if you were buying directly.
 • A+ rating from the BBB – contact knowledgeable service team with any questions you have about your health insurance options. They’ll help you get the right coverage for you and your family.

Save more with Compatible Health Plans

As an entrepreneur, you can look for bunch wellbeing, dental, and vision protection for your representatives through eHealth. You need at any rate one full-time representative other than your mate to fit the bill for an independent company plan, and you contribute toward worker charges. Starting at 2016, per the Affordable Care Act, organizations with at least 50 full-time representatives should offer reasonable health care coverage or take care of an assessment punishment.

Unlike traditional health insurance, which reimburses the insured or provider for covered claims, a critical illness insurance plan pays you directly if you’re diagnosed with a covered critical illness—helping you pay for out-of-pocket expenses. Your insurer typically makes a lump sum cash payment for serious medical issues—no copays or deductibles.

Contact Us

  Επικοινωνήστε μαζί μας