Ασφάλεια Γενικής Αστικής Ευθύνης

H ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έχει σκοπό την προστασία του ασφαλισμένου στις περιπτώσεις που θα προξενήσει, με πράξη ή παράλειψή του, από αμέλεια, σωματική βλάβη ή υλική ζημιά σε τρίτο, την οποία θα υποχρεωθεί να αποκαταστήσει.

Σύμφωνα με το άρθρο 914 ΑΚ «όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει».

Με την πληθώρα των προγραμμάτων ασφάλισης αστικής ευθύνης παρέχεται η δυνατότητα να καλυφθούν πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις ασφαλιστικών κινδύνων. Κατά την έννοια αυτή, είναι δυνατή η ασφάλιση ευθυνών, όπως είναι οι εξής:

  • Ευθύνη τουριστικών μονάδων
  • Ευθύνη εκπαιδευτηρίων και φροντιστηρίων
  • Ευθύνη γυμναστηρίων και αθλητικών κέντρων
  • Ευθύνη εστιατορίων και καφετεριών
  • Ευθύνη κινηματογράφων
  • Ευθύνη εμπορικών καταστημάτων
  • Ευθύνη σταθμών αυτοκινήτων
  • Ευθύνη στελεχών διοίκησης
  • Ευθύνη από τη λειτουργία – χρήση Drone

Επικοινωνήστε μαζί μας