Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης

Η ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης (professional liability) είναι διαδεδομένη και καλύπτει τους ασφαλιζομένους από λάθη και παραλείψεις κατά την άσκηση του επαγγέλματος του που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

Λόγω της ιδιαιτερότητας κάθε δραστηριότητας, απαιτείται τόσο η εξατομικευμένη μελέτη όσο και ο σχεδιασμός του κατάλληλου ασφαλιστικού προγράμματος

Οι ασφαλιστικές προτεινόμενες λύσεις που προσφέρει η ομάδα μας, στηρίζονται στην πολύχρονη εμπειρία μας στην διαχείριση ανάλογων κινδύνων και αφορούν ευθύνες, όπως είναι οι παρακάτω:

  • Ευθύνη διαμεσολαβούντων στην ασφάλιση προσώπων
  • Ευθύνη αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών, μελετητών
  • Ευθύνη ταξιδιωτικών γραφείων (tour operators)
  • Ευθύνη διοργανωτών εκδηλώσεων και εκθέσεων
  • Ευθύνη δικηγόρων και συμβολαιογράφων
  • Ευθύνη λογιστών και φοροτεχνικών
  • Ευθύνη ιατρών
  • Ευθύνη φαρμακοποιών

Επικοινωνήστε μαζί μας