Ασφάλεια Εργοδοτικής Ευθύνης

Η ασφάλιση της εργοδοτικής αστικής ευθύνης, εξασφαλίζει την επιχείρηση για τις πέρα του κοινωνικού φορέα ασφάλισης απαιτήσεις του εργαζόμενου ή των μελών της οικογένειάς του λόγω ατυχήματος εξαιτίας των κακών συνθηκών εργασίας και γενικότερα εξαιτίας της ευθύνης του ως εργοδότη.

Επικοινωνήστε μαζί μας