Ασφάλεια Κατοικίας

Σπίτι μου σπιτάκι μου και σπιτοκαλυβάκι μου.”

Η κατοικία αποτελεί ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, ίσως το σημαντικότερο. Σε κάθε απρόβλεπτη ζημία, η ασφάλιση συμβάλλει ώστε να επανέλθουν τα πράγματα στην αρχική τους κατάσταση.

Για την ολοκληρωμένη προστασία της κύριας ή εξοχικής κατοικίας, προτείνουμε σύγχρονα προγράμματα, σχεδιασμένα για να προβλέψουν τις ζημιές που πιθανόν να προκύψουν από μία πληθώρα κινδύνων.

Ορισμένοι από τους κινδύνους που μπορούν να ασφαλιστούν είναι οι εξής:

 • Πυρκαγιά, έκρηξη και ζημίες από καπνό
 • Κεραυνός
 • Βραχυκύκλωμα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα
  Χαλάζι, χιονόπτωση, παγετός
 • Διαρροή σωληνώσεων
 • Θραύση κρυστάλλων και καθρεπτών
 • Κλοπή και ζημίες κλέπτη
 • Τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες, στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές
 • Κάλυψη εξόδων μετακόμισης
 • Κάλυψη απώλειας ενοικίων
 • Αμοιβές μηχανικών, αρχιτεκτόνων
 • Σεισμός
 • Αξία καινούργιους

Ασφάλιση σε αξία καινουργούς (new for old). Με αυτό το τρόπο, ένα μηχάνημα, ένα κτίριο  μπορεί να ασφαλιστεί για την αξία αντικατάστασής του με καινούργιο παρόμοιο, χωρίς να υπολογίζεται η παλαιότητα του.

Έτσι, σε περίπτωση ζημίας να μην αφαιρεθεί από το ποσό της αποζημίωσης οποιοδήποτε ποσοστό παλαιότητας λόγω χρήσης ή τεχνολογικής απαξίωσης, υπάρχει η δυνατότητα πρόβλεψης στο ασφαλιστήριο του όρου ασφάλισης σε αξία καινούργιου.

Στην περίπτωση αυτή, τα αντικείμενα, για τα οποία έχει προβλεφθεί ο όρος αυτός, αποζημιώνονται σε πλήρη αξία αντικατάστασης ως καινούργια.

Family Insurance

Nothing is more important than the health of you and your family.

Dental Insurance

A basic dental plan typically covers preventative care and treatments.

Individual Plan

Finding a health insurance plan that covers your family and fits your budget.

Travel Insurance

Coverage levels will vary per plan, but here's how you'll typically be protected.

A Simpler Way to Buy Health Insurance Online

 • Easy sign-up – create an account in seconds and enroll during the annual open enrollment period or after a qualifying life event, such as moving to a new area or loss of employment.
 • 100% free service – compare health insurance quotes for free – all plans sold through eHealth cost the same as if you were buying directly.
 • A+ rating from the BBB – contact knowledgeable service team with any questions you have about your health insurance options. They’ll help you get the right coverage for you and your family.

Save more with Compatible Health Plans

As an entrepreneur, you can look for bunch wellbeing, dental, and vision protection for your representatives through eHealth. You need at any rate one full-time representative other than your mate to fit the bill for an independent company plan, and you contribute toward worker charges. Starting at 2016, per the Affordable Care Act, organizations with at least 50 full-time representatives should offer reasonable health care coverage or take care of an assessment punishment.

Unlike traditional health insurance, which reimburses the insured or provider for covered claims, a critical illness insurance plan pays you directly if you’re diagnosed with a covered critical illness—helping you pay for out-of-pocket expenses. Your insurer typically makes a lump sum cash payment for serious medical issues—no copays or deductibles.

Contact Us

  Επικοινωνήστε μαζί μας