Ασφάλεια Κτιρίων & Περιουσιακών Στοιχείων

Στις επιχειρήσεις και στους εργασιακούς χώρους μπορεί να εμφανιστούν πολλαπλοί κίνδυνοι, από τυχαίες ζημιές, οι οποίες δεν είναι υποχρεωτικό να προέρχονται αποκλειστικά από πυρκαγιά, αλλά πιθανόν να επιφέρουν μεγάλη οικονομική ζημιά στον επιχειρηματία.

Η ομάδα μας σας απαλλάσσει προσφέροντας σιγουριά και την ασφάλεια που χρειάζεται κάθε επιχειρηματίας, προτείνοντας σας όλες τις απαραίτητες καλύψεις για την ασφάλιση των κτιριακών εγκαταστάσεων σας , καθώς και του εξοπλισμού-περιεχομένου της επιχείρησης σας.

Οι ασφαλιστικές καλύψεις που παρέχονται διαμορφώνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη, το είδος της επιχείρησης, και άλλους παράγοντες, δίνοντας τη δυνατότητα να έχουν ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που να μπορεί να καλύπτει τον κίνδυνο από απλή πυρκαγιά μέχρι κατά παντός κινδύνου.

Κατηγορίες Ασφαλιστηρίων συμβολαίων επιχειρήσεων:

Τυποποιημένα Πακέτα Επιχειρήσεων

Κατονομαζομένων Κινδύνων

Ενδεικτικά μερικές από τις βασικότερες καλύψεις είναι:

 • Πυρκαγιά από οποιαδήποτε αιτία
 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα
 • Κακόβουλες Ενέργειες
 • Πολιτικές Ταραχές
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Κλοπή
 • Ληστεία
 • Σεισμός – συνεπεία σεισμού και πυρκαγιά
 • Καθίζηση, κατολίσθηση
 • Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων
 • Θραύση υαλοπινάκων
 • Δαπάνες ελαχιστοποίησης της ζημίας
 • Ζημιές κλέπτου στην οικοδομή
 • Βραχυκύκλωμα
 • Χιόνι, χαλάζι, παγετός
 • Απώλειας Κερδών
 • Απομάκρυνση συντριμμάτων
 • Κατά Παντός Κινδύνου *

* Η κατηγορία “Κατά Παντός Κινδύνου” περιλαμβάνει και το οτιδήποτε αιφνίδιο τυχαίο μπορεί να υποστεί η επιχείρηση σας εκτός των προαναφερθεισών.

Επικοινωνήστε μαζί μας