Ασφάλεια μονάδων παραγωγής ενέργειας (ΑΠΕ)

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν το μέλλον των επενδύσεων παγκοσμίως, δημιουργώντας αυξημένες και τεχνικά δύσκολες ασφαλιστικές απαιτήσεις.

Με την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας στις ασφάλειες τεχνικών ασφαλίσεων, παρακολουθώντας και μελετώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις, υιοθετούμε και προτείνουμε ότι πιο σύγχρονο υπάρχει σε ασφαλιστικά προϊόντα για τις ανάγκες της συγκεκριμένης αγοράς.

Στις ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ Insurance Brokers Α.Ε αναλαμβάνουμε τις μελέτες για την ασφάλιση φωτοβολταϊκών, αιολικών και υδροηλεκτρικών πάρκων κατά την κατασκευή και τη λειτουργία τους.

Τα ασφαλιστικά προγράμματα περιλαμβάνουν:

  • Ασφάλιση περιουσίας & μηχανικών βλαβών
  • Ασφάλιση απώλειας κερδών
  • Γενική αστική και εργοδοτική ευθύνη

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας