Ομαδική Ασφάλεια Προσωπικού

Το πολυτιμότερο κεφάλαιο των επιχειρήσεων είναι οι άνθρωπο. Γι αυτό η ασφάλεια του προσωπικού είναι προτεραιότητα.

Πέραν της κοινωνικής η οποία είναι υποχρεωτική, η πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη του προσωπικού, προσδίδει αξία και συμβάλλει στην ανάπτυξη της εταιρείας, καθώς και σε ευχαριστημένους υπαλλήλους.

Εξασφαλίστε:

  • Αύξηση στην ικανοποίηση και την πιστότητα των εργαζομένων σας
  • Φορολογικές απαλλαγές
  • Πρόσβαση στα καλύτερα νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας, χωρίς οικονομική επιβάρυνση

Η ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ Insurance Brokers A.E. σχεδιάζει μαζί με τον πελάτη της προνομιακά πακέτα ομαδικής ασφάλισης, βάσει των αναγκών και της δραστηριότητας της επιχείρησης του, με εκτεταμένες καλύψεις για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων που ικανοποιούν απόλυτα την ανάγκη τους για πρόσθετη σιγουριά.

Επικοινωνήστε μαζί μας