Ασφάλεια Ζωής-Υγείας

Όταν ο πλούτος χάνεται, τίποτα δεν έχει χαθεί. Όταν η υγεία χάνεται, όλα έχουν χαθεί.

Ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα, αλλά και τον προσωπικό ή οικογενειακό προγραμματισμό των ασφαλισμένων, προτείνουμε προγράμματα ασφάλισης που είναι προσιτά σε όλους και αφορούν την περίθαλψη, την συνταξιοδότηση, την προστασία του οικογενειακού εισοδήματος ή τη δημιουργία κεφαλαίου για σπουδές.

Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ελληνικές και πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρείες, επιλέγουμε για τον ασφαλισμένο το κατάλληλο πρόγραμμα για τις δικές τους ανάγκες. Οι καλύψεις που προτείνουμε και μπορούμε να προσφέρουμε είναι πολλές και διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ορισμένες από τις παροχές των προγραμμάτων:

 • Κάλυψη εξόδων νοσηλείας (νοσοκομειακή περίθαλψη)
 • Κάλυψη εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, δηλαδή των εξόδων που αφορούν σε ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις, ετήσια check up, κα.
 • Ασφάλιση ζωής
 • Ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων (μόνιμης ανικανότητας και απώλειας εισοδήματος συνεπεία ατυχήματος και ασθένειας)
 • Άμεση ιατρική βοήθεια και επείγουσα μεταφορά
 • Συνταξιοδοτικά προγράμματα
 • Προγράμματα συνδεδεμένα με επενδύσεις (unit linked)
 • Ασφάλιση δανειολήπτη

Family Insurance

Nothing is more important than the health of you and your family.

Dental Insurance

A basic dental plan typically covers preventative care and treatments.

Individual Plan

Finding a health insurance plan that covers your family and fits your budget.

Travel Insurance

Coverage levels will vary per plan, but here's how you'll typically be protected.

A Simpler Way to Buy Health Insurance Online

 • Easy sign-up – create an account in seconds and enroll during the annual open enrollment period or after a qualifying life event, such as moving to a new area or loss of employment.
 • 100% free service – compare health insurance quotes for free – all plans sold through eHealth cost the same as if you were buying directly.
 • A+ rating from the BBB – contact knowledgeable service team with any questions you have about your health insurance options. They’ll help you get the right coverage for you and your family.

Save more with Compatible Health Plans

As an entrepreneur, you can look for bunch wellbeing, dental, and vision protection for your representatives through eHealth. You need at any rate one full-time representative other than your mate to fit the bill for an independent company plan, and you contribute toward worker charges. Starting at 2016, per the Affordable Care Act, organizations with at least 50 full-time representatives should offer reasonable health care coverage or take care of an assessment punishment.

Unlike traditional health insurance, which reimburses the insured or provider for covered claims, a critical illness insurance plan pays you directly if you’re diagnosed with a covered critical illness—helping you pay for out-of-pocket expenses. Your insurer typically makes a lump sum cash payment for serious medical issues—no copays or deductibles.

Contact Us

  Επικοινωνήστε μαζί μας