Ασφάλεια Διαδικτυακών Κινδύνων | Cyber Security

Οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα στον κόσμο των πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων.

Οι εταιρείες που ασχολούνται με ηλεκτρονικά δεδομένα, ανεξάρτητα από το εάν αυτά βρίσκονται σε υπολογιστές, servers ή το διαδίκτυο, μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με αντίστοιχες περιπτώσεις.

Οι κίνδυνοι μπορεί να αφορούν απώλεια ή διαρροή δεδομένων από εσωτερικές ή εξωτερικές «επιθέσεις» ή αμέλεια σε κάποιον χρήστη.
Επιπλέον, στο συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας οι επιχειρήσεις ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αλλοίωση ή διακοπή της παρουσίας του στο διαδίκτυο,καθώς και προβλήματα εξυπηρέτησης, αν λόγω επίθεσης διακοπούν οι servers.

Οι κίνδυνοι αυτοί συνεχώς εξελίσσονται και γίνονται πιο σύνθετοι.
Η νομοθεσία για την προστασία των ευαίσθητων εταιρικών ή προσωπικών δεδομένων γίνεται ολοένα και πιο αυστηρή, ενώ η προστασία της οικονομικής κατάστασης και της εταιρικής φήμης είναι προτεραιότητες.

Η ασφαλιση Cyber έχει σχεδιαστεί προκειμένου να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτών των απειλών:

  • Διαρροή δεδομένων
  • Προβλήματα στο τμήμα ΙΤ
  • Κρίση Εταιρικής Φήμης
  • Οικονομικές προεκτάσεις
  • Κρίση στη διοίκηση της εταιρείας

Επικοινωνήστε μαζί μας