FAQ's

Συχνές Ερωτήσεις

Αυτοκίνητο

Τι κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος;

Σε περίπτωση ατυχήματος επικοινωνείτε με τη φροντίδα ατυχήματος ή την οδική βοήθεια(εφόσον παρέχεται στις καλύψεις του ασφαλιστηρίου του αυτοκινήτου). Τα τηλέφωνα αναγράφονται συνήθως στην πίσω όψη του συμβολαίου μου. Η φροντίδα ατυχήματος αναλαμβάνει να καταγράψει το συμβάν με δήλωση ατυχήματος από τον ασφαλισμένο, να φωτογραφίσει τα εμπλεκόμενα οχήματα αλλά και το μέρος που έγινε το συμβάν. Εάν υπάρχει η δυνατότητα να ενταχθεί η ζημιά στο φιλικό διακανονισμό τότε η φροντίδα ατυχήματος σας βοηθά να συμπληρώσουμε το έντυπο της φιλικής δήλωσης. Συνίσταται να καλείτε την τροχαία όσο απλό και να φαίνεται το συμβάν.

Τι είναι ο φιλικός διακανονισμός και τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που η εταιρεία μου δεν ανήκει στο φιλικό διακανονισμό;

Ο φιλικός διακανονισμός ή αλλιώς ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ(ΣΑΠ) είναι ένα σύστημα που δημιούργησαν οι ασφαλιστικές εταιρείες προκειμένου ο πελάτης που αιτείται αποζημίωση να έχει τη δυνατότητα να αποζημιώνεται από την ασφαλιστική του. Σε περίπτωση που κάποια ασφαλιστική εταιρεία δεν είναι ενταγμένη στο φιλικό διακανονισμό τότε ο παθών θα πρέπει να απευθυνθεί στην ασφαλιστική εταιρεία του ιδιοκτήτη που προκάλεσε το συμβάν. Παρόλα αυτά οι ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ Insurance Brokers ,διαθέτουν τμήμα εξυπηρέτησης ζημιών το οποίο αναλαμβάνει με υπευθυνότητα να διεκπεραιώσει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να κλείσει σύντομα ο φάκελος της ζημιάς.

Αν δεν πάρω την ανανέωση του ασφαλιστηρίου μου στην ημερομηνία λήξης είμαι ακόμη ασφαλισμένος;

Σύμφωνα με το νέο νόμο που αφορά την ασφάλιση αστικής ευθύνης οχημάτων(Ν 4261/2014) η ανανέωση του συμβολαίου δεν είναι πλέον αυτόματη. Συνεπώς η ανανέωση θα πρέπει να παραλαμβάνεται πριν από τη λήξη του συμβολαίου ώστε να μην υπάρχει κενό διάστημα ασφάλισης.

Τι κάνω αν με τρακάρει όχημα με ξένες πινακίδες;

 • Καλέστε την Τροχαία για να καταγράψει το ατύχημα.
 • Φροντίστε να σημειώσετε σωστά τον αριθμό κυκλοφορίας του αλλοδαπού οχήματος και την χώρα προέλευσής του.
 • Σημειώστε τη μάρκα και τον τύπο του αλλοδαπού αυτοκινήτου.
 • Ζητήστε από τον αλλοδαπό οδηγό την Πράσινη Κάρτα του ή το ασφαλιστήριο του. Αν υπάρχει δυνατότητα, φωτοτυπήστε ή φωτογραφίστε την Πράσινη Κάρτα ή το ασφαλιστήριο ή κόψτε το αντίγραφο της Πράσινης Κάρτας ή της συνοριακής ασφάλισης. Αν αυτό δεν είναι δυνατό αντιγράψτε λεπτομερώς τις παραγράφους 3, 4, 5 και 10 της Πράσινης Κάρτας. Σε περίπτωση ύπαρξης ασφαλιστηρίου, αντιγράψτε το όνομα της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας, τον αριθμό συμβολαίου και τις ημερομηνίες ισχύος.
 • Επικοινωνήστε με το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης για περαιτέρω οδηγίες.
 • Το Ελληνικό Γραφείο αναλαμβάνει τον διακανονισμό κάθε ατυχήματος που προκλήθηκε στην Ελλάδα από όχημα το οποίο φέρει πινακίδες άλλου κράτους μέλους του Συστήματος Πρασινων Καρτών και είναι εφοδιασμένο με Πράσινη Κάρτα ή Πιστοποιητικό Συνοριακής Ασφάλισης ή προέρχεται από χώρα κράτους-μέλους της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ.
 • Σε περίπτωση που η ξένη ασφαλιστική επιχείρηση έχει διορισμένο Ανταποκριτή στην Ελλάδα το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης είναι αρμόδιο να σας παραπέμψει στον ανταποκριτή της ξένης ασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα για να αναλάβει το διακανονισμό του ατυχήματος, υπό την επίβλεψη του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και σύμφωνα πάντα με τους όρους της Ενοποιημένης Συμφωνίας. Μπορείτε να αναζητήσετε τους διορισμένους Ανταποκριτές των αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
 • Σε περίπτωση που η ξένη ασφαλιστική επιχείρηση δεν έχει ορίζει Ανταποκριτή της στην Ελλάδα, ο διακανονισμός του ατυχήματος γίνεται με την φροντίδα του ελληνικού Γραφείου, το οποίο διορίζει μία ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση μέλος του να αναλάβει τον διακανονισμό της συγκεκριμένης ζημίας.
 • Τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης στην Ελλάδα είναι τα εξής:
  - Για σωματικές βλάβες: €1.300.000 ανά θύμα
  - Για υλικές ζημιές: €1.300.000 ανά αξίωση
  Υπεύθυνοι Φορείς ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Υγεία

Τι εξασφαλίζω με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας;

Τα συμβόλαια υγείας μας εξασφαλίζουν ότι σε μια δύσκολη κατάσταση της υγείας μας η ασφαλιστική εταιρεία θα αναλάβει το δυσβάσταχτο κόστος της αποκατάστασής της. Αν ο κάτοχος του συμβολαίου επιλέξει να νοσηλευτεί σε συνεργαζόμενη κλινική της ασφαλιστικής, το μόνο που θα χρειαστεί να πληρώσει θα είναι η απαλλαγή, εάν αυτή βέβαια υφίσταται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό του.

Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω σε περίπτωση νοσηλείας, εφόσον έχω το αντίστοιχο ασφαλιστικό πρόγραμμα;

Συμβουλευτείτε άμεσα τον ασφαλιστή σας και έπειτα επικοινωνήστε με το κέντρο συντονισμού της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρείας.

Πυρός

Έχω συνάψει δάνειο με τράπεζα, είμαι υποχρεωμένος/η να ασφαλίσω την οικία μου στην τράπεζα;

Έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε ελεύθερα ασφαλιστική εταιρεία ή ασφαλιστικό σύμβουλο, αρκεί το ασφαλιστήριο να πληροί τις καλύψεις που αναφέρονται στη δανειακή σας σύμβαση. Αν είχατε κάνει στο παρελθόν ασφάλεια ενυπόθηκου δανείου, τότε έχετε το δικαίωμα στην ανανέωση του συμβολαίου, να αλλάξετε ασφαλιστική εταιρεία και να επιτύχετε φθηνότερα ασφάλιστρα με τις ίδιες καλύψεις.

Τι να προσέξω στην ασφάλεια ενυπόθηκης κατοικίας;

 • Με τη σύναψη ενός στεγαστικού δανείου, είναι υποχρέωση του πελάτη προς την τράπεζα να ασφαλίσει το ακίνητο που είναι υποθηκευμένο βάσει των καλύψεων που ζητάει η εκάστοτε τράπεζα.
 • Φροντίστε να προσκομίσετε το νέο ασφαλιστήριο τουλάχιστον ένα μήνα πριν, ώστε να μην έχουν τραβήξει τα χρήματα από τον τραπεζικό σου λογαριασμό. Φροντίστε η περιγραφή του ακινήτου να είναι λεπτομερής και όμοια αυτής που αναγράφεται στην άδεια (π.χ κατοικία 5ου ορόφου, διαμέρισμα Δ1) και να έχει αποδεκτή ασφαλιζόμενη αξία, δηλαδή αξία ανακατασκευής ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος υπ ασφάλισης και φυσικά, να αναγράφεται σωστά ο ενυπόθηκος δανειστής. Τα προγράμματα αυτά είναι ειδικά σχεδιασμένα για κατοικίες που έχουν αποκτηθεί με δάνειο από πιστωτικό ίδρυμα και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες καλύψεις και ακόμα περισσότερες.
 • Φρόντισε η περιγραφή του ακινήτου να είναι λεπτομερής και όμοια αυτής που αναγράφεται στην άδεια (πχ κατοικία 5ου ορόφου, διαμέρισμα Δ1) και να έχει αποδεκτή ασφαλιζόμενη αξία, δηλαδή αξία ανακατασκευής ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος υπ ασφάλισης και φυσικά, να αναγράφεται σωστά ο ενυπόθηκος δανειστής.

Τα προγράμματα αυτά είναι ειδικά σχεδιασμένα για κατοικίες που έχουν αποκτηθεί με δάνειο από πιστωτικό ίδρυμα και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες καλύψεις και ακόμα περισσότερες.

Γενικές ερωτήσεις

Ποια η χρησιμότητα της ασφάλισης και γιατί να δαπανήσω ένα αξιόλογο ποσό;

Η ασφάλιση δεν προϋποθέτει μόνο την εξασφάλιση νομιμότητας για το όχημά μας αλλά μας προστατεύει και από τυχόν δυσάρεστα συμβάντα που μπορεί να προκύψουν σε διάφορους άλλους κλάδους(περιουσία, υγεία κτλ.). Ένα σχετικά δαπανηρό ασφαλιστήριο συμβόλαιο παρέχει πολλές επιπλέον καλύψεις που ίσως μας φαίνονται ασήμαντες, αλλά ουσιαστικά μπορούν να μας απαλλάξουν από δυσβάσταχτα έξοδα και συναισθηματική φόρτιση. Είναι λοιπόν σημαντικό να δαπανήσουμε κάποια επιπλέον χρήματα έτσι ώστε να αποφύγουμε την οικονομική καταστροφή κυρίως αλλά και να νιώθουμε ασφάλεια.

Πως μπορώ να προμηθευτώ το ασφαλιστήριο μου;

Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στις ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ Insurance Brokers διαθέτει προσωπικό, που κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη, φέρνει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο στον τόπο διαμονής του ή όπου αλλού ζητήσει εκείνος, μέσω courier , χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση σας.
Επιπλέον μπορείτε να παραλάβετε το συμβόλαιο σας ηλεκτρονικά μέσω email, με fax ή μέσω ταχυδρομείου, καθώς επίσης και από το γραφείο μας.

Πως μπορώ να πληρώσω το ασφαλιστήριο μου;

ONLINE Με χρέωση κάρτας στο ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον της Τράπεζας.

Γίνονται αποδεκτές χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες VISA & MASTERCARD όλων των τραπεζών.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ καλέστε μας, Δευτέρα έως Παρασκευή στο 210 9820118- & 210 9821843 (με αστική χρέωση βάσει του εκάστοτε παρόχου).

Γίνονται αποδεκτές χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες VISA & MASTERCARD όλων των τραπεζών. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας να έχετε διαθέσιμο τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής του ασφαλιστηρίου σας.

ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Με χρήση των υπηρεσιών e-Banking, Phone banking σε τράπεζα της επιλογής σου.
Εναλλακτικά, μπορείς να επισκεφτείς ένα κατάστημα της και να πληρώσεις στο ταμείο.

Επιλέγοντας τον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής, η έκδοση του ασφαλιστηρίου σου μπορεί να μην είναι άμεση. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη παραλαβή του ασφαλιστήριου σας.

WHAT WE OFFER

Have Questions? Explore Our Support Forum for Details

When stuff happens, we’re here for you around the clock. And with 10,000 agents across the country, feel free to talk to an agent near you.

News & Updates

Individual and family health insurance helps pay for the cost of health care, emergencies.

Insurance Prices

Individual and family health insurance helps pay for the cost of health care, emergencies.

Partners Info

Individual and family health insurance helps pay for the cost of health care, emergencies.

Support Forum

Individual and family health insurance helps pay for the cost of health care, emergencies.

Συνεχίζεις και έχεις απορίες;